KVH Kentaur
Hiearchie článků
Slavnostní setkání vojenských a vojensko-historických klubů konané dne 19.11. 2004 v sále PDA v Moravské Třebové

Tak jako každý rok na podzim, se i 19.11. 2004, konalo slavnostní setkání airsoftových a vojensko-historických klubů v posádkovém domě armády v Moravské Třebové. Již pošesté se zde sešlo 56 účastníků, především z moravských klubů, aby společně slavnostně ukončili hlavní část letošní airsoftové sezóny.


Setkání bylo, jako tradičně, zahájeno proslovy organizátorů i zástupců Střední technické školy MO v Moravské Třebové, bez jejichž pomoci a podpory, by nebylo možné tuto akci v takovém rozsahu zajistit. Hlavní dík patří řediteli STŠ MO v Moravské Třebové plk. Gšt. Ing. Jindřichu Dědákovi.


Po těchto formalitách byla pro účastníky zajištěna večeře a to tak trochu v armádním duchu, neboť se servíroval smažený řízek s „vojenským“ bramborovým salátem. Ti, starší určitě chápou, proč označení bramborového salátu je v uvozovkách. Sál v posádkovém domě armády byl slavnostně vyzdoben jednak vlajkami států, jejichž armády, kluby představují a v některých případech, též prapory konkrétních jednotek. Ze strany školy byla zajištěna projekce fotografií a to jak z předešlých setkání, tak z letošních „polních“ akcí. Projekce byla využita k prezentaci činnosti zúčastněných jednotek před zástupci školy, ale také při diskusích o těchto akcích. Předmětem těchto diskusí bylo plánování budoucích akcí a řešení dalších problémů, jež jsou spojeny s činností vojenských airsoftových klubů. Vzhledem k tomu, že se organizátorům podařilo „týlové zabezpečení“ na tradičně vysoké úrovni, tak snad nikdo z účastníků netrpěl po celý večer hlady ani žízní. K dispozici byly takové lahůdky jako Stolychnaya vodka, gin Bombay a jiné, přesně podle požadavků zúčastněných jednotek.


Převážná část těchto klubů je orientována na období od roku 1960 až po současnost a stěžejní náplní jejich činnosti je provozování airsoftových bojových akcí a jiných branně – technických sportů. V náplni činnosti proto nechybí takové disciplíny jako je např. parašutismus, tělesná příprava, sportovní střelba nebo outdoorové aktivity.
Každý z těchto klubů svoji výstrojí, výzbrojí a někdy i taktikou představuje konkrétní existující, nebo již zaniklou jednotku skutečné armády a to zejména z toho důvodu, že většina členů jsou zájemci o moderní vojenskou historii a zároveň sběratelé vojenské výstroje, výzbroje a jiného materiálu. Vlastní klubová činnost jim pak umožňuje tuto výstroj a další materiál využít v praxi a vyzkoušet si ho tak, alespoň zčásti, „na vlastní kůži“ při simulaci bojových akcí.


Nejčastěji zastoupenými jednotkami, jsou jednotky určené pro speciální (nekonvenční) operace, lehká pěchota a výsadkáři. Z jednotlivých armád pak jednoznačně dominuje armáda Spojených států amerických.


Na setkání v Moravské Třebové byly zastoupeny kluby zabývající se Vietnamskou válkou – US Navy SEAL team 2 a 4th Infantry Division. Současnou americkou armádu pak prezentoval 75. pluk Rangers a několik „příslušníků“ námořní pěchoty.
Z neamerických jednotek byla pochopitelně zastoupena 106. gardová vzdušně-výsadková divize Sovětské armády v podání pořádajícího Kentaur klubu Brno – Praha, 22 regiment SAS (Velká Británie) a výsadkáři německého Bundeswehru.


Z běžného rámce těchto klubů se vymykaly pouze dva a to Klub vojenské historie „4. strážní rota“ (ČSLA) a Klub vojenské historie Československo 1945 – 1990 (ozbrojené složky ČSR a ČSSR), což jsou, na rozdíl od ostatních zúčastněných klubů, klasické vojensko-historické kluby, ovšem orientované na historické období po roce 1945.
Důvodem, proč většina z těchto klubů ztvárňuje „elitní“ jednotky není, jak by se na první pohled mohlo zdát, snaha o umělé a nezasloužené povznesení sebe sama na úroveň svých nedostižných vzorů, ale čistě praktická potřeba, být pro specifickou činnost kvalitně a prakticky vystrojen a vyzbrojen, což je právě jedna z charakteristických vlastností „elitních“ jednotek. Navíc vzhledem k technickým a taktickým možnostem (menší počet členů v klubech, absence těžké techniky), ani není možné aktivně se zabývat činností konvenčních jednotek jako je např. motorizovaná pěchota, dělostřelectvo či ženijní jednotky. Naopak taktika malých, pohyblivých a lehce vyzbrojených jednotek, které jsou nezávislé na vnější logistické podpoře, velice dobře odpovídá činnosti těchto klubů při bojových taktických cvičeních za použití airsoftových zbraní, které jsou hlavní náplní jejich činnosti.


Setkání v Moravské Třebové se jako vždy účastnily kluby vysoce kvalitní, které nejen svou aktivní praktickou činností, ale též díky historickým a teoretickým znalostem svých členů, představují to nejlepší, co u nás v oblasti „amatérského vojenství“ existuje.


Na závěr je ještě třeba vyvrátit jeden zažitý mýtus. Oproti předpokládanému očekávání laické veřejnosti, prošla valná většina členů těchto klubů základní vojenskou službou (jedná se většinou o mladé lidi ve věku 20 – 35 let) a dokonce řada z nich, je profesionálními vojáky v aktivní službě, příslušníky jiných ozbrojených sborů, případně jsou příslušníky nově vytvořených aktivních záloh. Absolventy civilní služby zde opravdu nenajdete...