KVH Kentaur
Welcome to KVH Kentaur
KlubStrukturaBA-64Vznik klubuČlenství

Vítejte,
právě jste se dostali na web Klubu vojenské historie Kentaur. KVH Kentaur je volné nepolitické sdružení, zabývající se historií a současností sovětských a ruských výsadkových vojsk. Hlavní náplní činnosti je provozování branně - technických sportů. Podstatnou součástí činnosti klubu je též studium vojenské historie, sběratelství a získávání a shromažďování dostupných informací o jednotkách a technice vojenských sil, především o ruských výsadkových jednotkách (VDV). Jsme military-klub, jehož historie sahá až do roku 1997.

pochodující jednotka znak 106. vdd vojáci 2.sv. války

Klub se zaměřuje na dvě historické období. Prvním je období od 80. let do současnosti (moderní VDV) - v tomto dramatickém období se sovětská výsadková vojska podílela na rozsáhlých protipovstaleckých operacích v Afghánistánu a účastnila se četných bojů doprovázejících rozpad Sovětského svazu včetně dvou tažení v Čečensku. Známé je též působení výsadkových vojsk v mírových operacích (např. v bývalé Jugoslávii). Jako vzorová jednotka slouží členům 51. pluk 106. gardové výsadkové divize, která je v současnosti jednou ze čtyř výsadkových divizí Ruské armády, schopných okamžitého operačního nasazení. Členové klubu, zabývající se tímto obdobím, se účastní veřejných i uzavřených airsoftových akcí.

Druhým historickým obdobím je Druhá světová válka (WW2), kde členové klubu vystupují jako příslušníci 106. gardové střelecké divize, 38. střeleckého sboru 9. gardové armády Rudé armády. Ve spolupráci s kluby vojenských historických vozidel a ostatními vojensko-historickými kluby jsou předváděny bojové ukázky připomínající významné světové konflikty jichž se sovětské či ruské ozbrojené síly účastnily. Tyto akce probíhají po celé České republice i v zahraničí (např. Slovensko, Maďarsko).

Při výcvikových akcích se členové Kentaur klubu orientují především na taktický, průzkumný a spojovací výcvik, často spojený s nácvikem orientace v neznámém terénu. Velký důraz je též kladen na schopnost přežití v přírodních podmínkách, tzv. survival. Z konvenčnějších činností, je třeba zmínit výcvik lanových aktivit, sebeobrany a poskytnutí první pomoci. V rámci výcviku je vhodné absolvovat alespoň základní parašutistický kurz. K bojovému výcviku se používají airsoftové modely zbraní umožňující do značné míry realistickou, ale i zároveň bezpečnou, střelbu na protivníka, včetně střelby vícerannými dávkami. Nelze také opomenout trénink střelby ze skutečných střelných zbraní, samozřejmě za podmínek v souladu s platnou legislativou a na místech k tomu určených.

Na závěr je nutno podotknout, že Kentaur klub rozhodně není nějakou "elitní" jednotkou, schopnou měřit si síly s jednotkami skutečných armád. Této činnosti se věnujeme především pro zajímavé a nevšední zážitky, které skýtá, a které nám konvenční sporty nikdy neumožní prožít.

Ve dnech 4.-6. 3. 2005 během akce Přijímač proběhla organizační schůze velitelů jednotlivých rot a celého klubu. Přijata byla zcela nová struktura klubu (prapor dělící se na roty), s formálně ustanoveným velením (Brno - 1. rota, Oslavany - 2. rota, Praha - 3. rota). V roce 2008 vznikla ve Zlínském kraji 4. rota.

V současné době má tedy celý klub přibližně 30 členů, kteří jsou zařazeni do 4 rot.

Poznámka: Rozdělení na roty je pouze organizační záležitostí; naše počty příslušníků samozřejmě neodpovídají běžným počtům takového útvaru.
1. rota - Brno
2. rota - Oslavany Link
3. rota - Praha Link
4. rota - Zlín Link
Projekt BA - 64 B - Braněvoj avtomobil

Jako účastníci druhoválečných rekonstrukcí jsme sii všimli, že Rudá armáda v našich ukázkách příliš nedisponuje jakoukoliv technikou. Pár motorek, občas nějaký Čapájev (GAZ 67) na velkých akcích T 34 a SU 100. Proti nim stojí německé jednotky vyzbrojené tanky Panther a Tiger, protitankovými děly Pak 40, houfnicemi ráže 105mm, Sdkfz 251 (překopaný kolopásový transportér OT 810), Sdkfz 222 (obrněný průzkumný automobil), náklaďáky Praga, Opel, … a Rusové vítězí. Ano jasné, je to dané scénářem a historií, ale vojny znalý člověk nad tím kroutí hlavou. I rozhodli jsme se v našem klubu, že bychom měli tento nepoměr, alespoň trošinku, vyrovnat stavbou nějakého sovětského obrněného prostředku, který by měl přímou vazbu na osvobozování naší vlasti Rudou Armádou a také byl ve výzbroji jednotek generála Svobody. Po zvážení našich finančních a výrobních možností, jsme zrušili vše co má pásy a volba padla na Braněvoj automobil BA – 64 B.

automobil BA-64 automobil BA-64

Toto vozidlo bylo vyvinuto v Gorkovském Automobilovém Závodě (GAZ) v Nižnom Novgorodě. Tyto závody byly postaveny na základě smlouvy s firmou: Ford Motor Company. Díky této smlouvě a milionům ze Sovětského Svazu, přečkala tato firma bez úhony světovou krizi. Původní nákladní automobily GAZ byly tedy licenčně vyráběné Fordky. Postupem času se sovětští konstruktéři pouštěli do dalších konstrukcí, které vycházely z tohoto osvědčeného automobilu. Jednou z konstrukcí byl terénní automobil GAZ 67 Čapajev, na jehož podvozku se stavěly karoserie Broněviků. I toto vozidlo si prošlo určitým vývojem, kterým Vás nebudu obtěžovat. V našem případě se jedná o konečnou verzi: BA -64 B - lehký průzkumný obrněný automobil s rozchodem kol 1 446mm a rozvorem 2 100mm. Osádku tvořili řidič a velitel – střelec. Automobily byly vyzbrojeny kulometem DT ráže 7,62 (Děkťarjev tankovij) nebo protitankovými puškami PTRD ráže 14,5 mm (Protitanková puška systému Děkťarjev) v malé, otočné věži. Rudá Armáda používala tyto automobily ve velice hojném počtu, kde plnily nejrůznější průzkumné, zajišťovací, spojovací, … úkoly.

automobil BA-64 automobil BA-64

Tato vozidla byla i nejrozšířenějším obrněncem Svobodova armádního sboru v Sovětském Svazu. Ve stavu bylo plných 67 kusů. Druhé místo zaujímá tank T 34/85 55 kusů a třetí jeho starší předchůdce T 34/76 32 kusů. A jakého vděku se dočkalo tomuto malému dělníku války? Žádného, v memoárové literatuře i jinde je opomíjen, stejně jako vojáci, kteří s nimi sloužili. Do dnešních dnů se zachovala pouze jedna nekompletní karoserie bez podvozku, která je uložena v expozici sbírek VTM v Lešanech u Prahy. Naším počinem bylo i připomenout tuto pozapomenutou historii našeho vojenství a hrdinství mužů, kteří s nimi bojovali.

oleg

Vše začalo na podzim roku 1983, kdy byla založena trempská osada PSÍ STOPA. To, co nás tehdy spojovalo byla láska k přírodě a zálesáctví. Ctí bylo přežít z darů matky přírody. Na vojně jsem jistou dobu sloužil jako instruktor. Zde vznikl nápad vytvořit kolem sebe skupinu stejně smýšlejících lidí. Po vojně byla malá pauza, ale ke svému nápadu jsem se v myšlenkách vracel. Tak v roce 1990 se PSÍ STOPA mění na BACKWOODMAN.Další vývoj této organizace byl stejný jako u všech ostatních – lidé přicházeli a odcházeli, byly doby, kdy zůstali jen dva členové. Myšlenka zálesáctví se pomalu přetvářela k vojenským akcím na přežití. V průběhu vývoje se ustálila i členská základna a zůstali jen ti, kterým je ideová náplň těchto akcí blízká. Tak vzniká KENTAUR.

KENTAUR je vojensky organizovaná jednotka, která se řídí vlastními pravidly a každý člen této jednotky tato pravidla dodržuje. Každý nově příchozí se stává kadetem, prochází zkušební dobou, ve které se s jednotkou sžívá a ujasňuje si, zda se skutečně chce stát jejím příslušníkem. Při zkouškách si ověří, zda je fyzicky, psychicky i morálně dostatečně připraven být plnohodnotným členem. Příslušníci jednotky dodržují běžné vojenské zásady jako například kázeň, disciplínu, úctu k hodnostně vyšším s vědomím, že jedinec neznamená nic a že teprve dobře sehraná jednotka může v akci uspět. Každý příslušník má svou hodnost, kterou si musí svým jednáním a vystupováním zasloužit a která mu pochopitelně současně ukládá povinnosti vůči jednotce.

Výcvik jednotky se velmi podobá opravdovému boji a zahrnuje celý systém opatření k přípravě příslušníka jednotky na komplikované situace, ke kterém by mohlo dojít za podmínek moderní války nebo teroristické vnitřní války. Během naší činnosti není také zapomínáno na ducha jednotky.Příslušník jednotky je vychováván k tvůrčímu myšlení, aby mohl za každých okolností rychle a rozhodně jednat.Je vždy připraven hájit ideály demokracie a svobodného života. Výcvik je především zaměřen na pohyb v terénu a to jednotlivce, malé skupiny nebo družstva. Na sebeobranu beze zbraně i se zbraní, včetně zbraní improvizovaných. Na zvládnutí orientace v terénu s mapou i bez ní. Fyzická i psychická zdatnost je základním článkem přípravy.

Součástí výcviku je spojovací technika, základy zdravovědy i První pomoci. Speciální částí je potom umění přežít v terénu za jakýchkoliv podmínek, užití nástrah, znalosti dorozumívání v přírodě, umění být neviditelným. Ve výcviku jsou využívány dostupné poznatky s činnosti speciálních vojenských jednotek našich i zahraničních.Velký důraz klademe na sžití se s přírodou. Prohlubující se proces civilizace, spolu s růstem životní úrovně, objektivně přispívá k tomu, že člověk žijící v tzv. civilizaci ztrácí kontakt s přírodou, není s to jí respektovat a pokud by byl vystaven extrémním podmínkám, není schopen přežít.

Jde nám především o praktické osvojení zásad činnosti jednotlivce tak, aby byl schopen přežít v jakýchkoliv podmínkách a zachoval si svou lidskou identitu. Problematika přežití se tím mění v příjemně strávený čas v přírodě, kdy jsou prověřeny jeho kvality fyzické i morální. Pro nás, kteří jsme propadly kouzlu odvahy, dobrodružství a romantiky se náš bojově-sportovní výcvik stává celoživotním koníčkem, vlastně drogou.

Nechci, aby po přečtení těchto řádků vznikl mylný dojem, že tento klub vytváří z člověka stroj na zabíjení, ale že učí, jak zachovat svůj život i v tak extrémních podmínkách, jakou je bezesporu válečná akce. Snažíme se respektovat to nejdražší, co každý z nás má - to je život člověka.

Oldřich "Oleg" Kounický, zakladatel klubu

Výborně!
Otevřel jsi tuto stránku a to znamená že uvažuješ o vstupu do našeho klubu. Než nás budeš kontaktovat, projdi si prosím následující řádky.

Náš klub se sice potýká s potřebou dalších členů, nicméně je upřednostňována kvalita před kvantitou a proto si dobře rozmysli, jsi-li ochotný věnovat práci v klubu trochu snahy a volného času. Akcí je poměrně dost, a jsou různého druhu. Převažují akce airsoftové, na kterých úzce spolupracujeme s kolegy zabývajícími se především americkou a britskou armádou.

Dále jsou náplní naší činnosti bojové vojensko-historické ukázky pro veřejnost (Ořechov, Bahna, apod.). Zde se specializujeme na Rudou armádu v období 2. světové války. Dopňkovou činností je parašutismus a občas i různé akce orientované na výcvik pohybu a přežití v neznámém terénu. Akce nejsou povinné, nicméně doporučujeme, aby jsi důkladně zvážil své časové možnosti, neboť účast na jedné či dvou akcích za rok by asi neměla smysl. Jinak výběr "témat", kterým by jsi se chtěl věnovat, je samozřejmě čistě na tobě a podobně je tomu i s výběrem konkrétních akcí.

Materiální vybavení se odvíjí od provozovaných činností. Kompletní výstroj či výzbroj nevyžadujeme hned od počátku, nicméně i zde doporučujeme zamyslet se, a zvážit své finanční možnosti. Co se týče výstroje, tak ta je oproti jiným armádám daleko méně finančně náročná, ovšem je obtížnější ji sehnat. S tímto problémem však novým členům, v rámci našich možností, rádi pomůžeme. Výzbroj se opět odvíjí od druhu činnosti. Na airsoftové akce používáme elektricky poháněné modely zbraně AK-47 od f. Marui. Na vojensko-historických akcích pak používáme skutečné zbraně (nejčastěji Mosin M-1891/30, či M-1944) - zde je však samozřejmě nutný zbrojní průkaz.

Všem zájemcům o členství doporučujeme účast na akci Bořitov konané každý rok první víkend v srpnu u příležitsti "Dne sovětských výsadkářů". Na této akci je možno, se nezávazně seznámit s členy Kentaur klubu, s jednotlivými činnostmi, kterým se věnují, a v neposlední řadě též s používanou výstrojí a výzbrojí. Přijímáme muže i ženy !

Podmínky pro členství v klubu:
 • Minimální věk 18 let (vyjímečně od 16 let)
 • Fyzická a psychická odolnost a z toho vyplývající vyhovující zdravotní stav.
 • Vojenský sestřih (vlasy ne delší, než 4cm; jinak čím kratší, tím lepší :-))
 • Vlastnictví základní předepsané výstroje (viz. klubový výstrojní a výzbrojní předpis)
 • Možnost legálního získání finančních prostředků k postupnému zakoupení chybějící výstroje a výzbroje, jakož i její udržování ( munice, strava, jízdné, obnova poničené či použité výstroje).
 • Dostatek volného času pro účast na akcích.
 • Motivační vztah k Sovětské a Ruské armádě
 • Zájem o moderní výstroj a výzbroj jednotek VDV
 • Spolehlivost

Pro členství v klubu je také vhodné aktivní provozování sportů, a to zejména silových, vytrvalostních, nebo bojových. Nejsme skutečný ozbrojený sbor a tak nemůžeme organizovat pravidelnou a jednotnou fyzickou přípravu. Je proto záležitostí každého člena, jak odpovědně se postará o svoji fyzickou kondici. Je nutné si uvědomit, že jsme klubem zabývajícím se výsadkovými vojsky, jejichž příslušníci se ve všech armádách světa vyznačují nadprůměrnou fyzickou kondicí ! Ta má pozitivní vliv nejen na výkon při akcích, ale také na vizáž a psychiku jednotlivých členů.

Vhodná je též znalost ruského jazyka, a to jednak z prestižních důvodů, ale také proto, že většina materiálů týkajících se ruských ozbrojených sil (včetně materiálů na internetu), není v jiných jazycích dostupná.

Tím, že jsme si vybrali jako vzor jednotku výsadkových vojsk ruské armády, nosíme její uniformy a vystupujeme pod jejím jménem, hájíme vpodstatě její čest a čest jejích současných i bývalých příslušníků, nejen na airsoftové scéně. To je ještě umocněno tím, že náš klub má tradičně bohaté kontakty na bývalé i stávající příslušníky bývalé Sovětské a současné Ruské armády, včetně příslušníků výsadkových vojsk, kteří nezřídka navštěvují naše společenské akce a sledují se zájmem naší činnost. Celá věc, je navíc komplikována negativními postoji části veřejnosti k Rusku jakožto nástupci Sovětského svazu, vyplývajícími částečně z nedávných historických zkušeností a částečně ze současného přílivu přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského svazu. Z těchto důvodů se snažíme dosáhnout celkově vysoké úrovně klubu a to jak v oblasti výstroje, výzbroje, tak i v oblasti psychické a fyzické kvality jednotlivých členů, včetně jejich vystupování na veřejnosti a při kontaktu s ostatními vojenskými kluby. Proto je bezpodmínečně nutné, aby členové našeho klubu dodržovali klubová pravidla obsažená v tomto a dalších předpisech. Jejich rozsah a obsah určuje vedení klubu.

Pokud jsi se prokousal až sem, dá se tušit že už to myslíš opravdu vážně. Budeš-li nám psát e-mail, prosím uveď v něm tyto základní informace:

 • věk
 • bydliště (pro začátek stačí obec)
 • zkušenosti v tomto oboru (členství v jiných klubech apod.)
 • vztah k armádě (nevoják, voják v záloze, voják z povolání či příslušník jiných ozbrojených sborů)
 • jaké činnosti by jsi se chtěl v rámci našeho klubu nejvíce věnovat (moderní VDV - airsoft, vojenská historie 2.sv. válka)
 • aktuální materiální vybavení (výzbroj, výstroj)
Jinak se samozřejmě můžeš rozepsat více.

Na závěr ještě jedno upozornění. Vzhledem k neblahým zkušenostem nás a našich kolegů z jiných vojenských a vojensko-historických klubů předem upozorňujeme, že nemáme zájem o různé všeználky, prezidenty zeměkoule (vůdce), elitní zabijáky a jiné podobné, duševně narušené osoby. Těm doporučujeme léčit si své komplexy jinde, nebo ještě lépe, navštívit psychiatra či psychologa.